Teacher Only Day Tomorrow

16th November 2023

Kia ora e te whānau,

Just a reminder that it will be Teacher Only Day tomorrow.

Thank you!